Friday, February 4, 2011

Waduk Sermo

Waduk Sermo terletak di desa Hargowilis, kec. Kokap, jarak dari Jogja + 36 km dari arah k o t a Wates. Bentuk waduk yang berkelok-kelok dan dikelilingi bukit merupakan keindahan tersendiri yang dapat dinikmati. Bentuk waduk yang berkelok-kelok dan dikelilingi bukit-bukit merupakan keindahan tersendiri yang dapat dinikmati dengan menggunakan perahu motor. 
 
 
 
sumber :  http://www.pesonajogja.com/2010/10/waduk-sermowaduk-terindah-diyogyakarta.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...